Helmink installatie

Wilt u meer weten over vloerverwarming, centrale verwarming, zonneboilersystemen PV panelen, warmtepompen, dakbedekking luchtverwarming, airconditioning, electra

Ga naar Helmink installatie

Nieuwe editie Energie Krant

energiekrantLees in onze energiekrant uitgebreid over energiebesparende mogelijkheden!

Lees de krant online!

Helmink blog

Op onze web-blog geven wij u een blik in onze visie op badkamers, keukens, haarden natuursteen en installies. Volg onze blog en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Lees verder

Hout gestookte CV haard

Gezien de sterk stijgende kosten van aardgas wordt het steeds interessanter om te kijken naar alternatieve verwarmingsmogelijkheden. Een alternatief dat een sterke besparing van de stookkosten oplevert, gezelligheid in huis brengt en ook nog eens milieuvriendelijk is, is de CV haard. Bij een cv –haard wordt een innovatief systeem gebruikt die de vrijgekomen warmte optimaal benut om het water van uw CV extra te verwarmen. Daardoor kunt u niet alleen genieten van een gezellig houtvuur, maar ook gebruik maken van het comfort van een volledige verwarmde woning.

cv_haard

De CV haarden zijn op geen enkele wijze te vergelijken met de aloude bekende ‘moederhaarden’ of haarden met eenvoudige warmtewisselaar. De moderne CV haarden geven dankzij het innovatief gevormde binnenwerk een hoog rendement en een veel schonere verbranding. Bovendien wordt een groot deel van de warmte direct aan het CV systeem afgegeven waardoor de gehele woning optimaal verwarmd kan worden.

De werking van een CV haard

Een houtgestookte CV haard houtkachel is te vergelijken met een normale houtkachel. Echter de haard beschikt over extra kamers waarin zich water bevindt. Deze kamers staan middels een aanvoer- en retourleiding in contact met het CV systeem. Deze kamers met water worden opgewarmd zodra de houtkachel wordt opgestookt en afhankelijk van het stookgedrag en de hoeveelheid hout stijgt de temperatuur van het water.

Het opgewarmde water wordt door middel van een pomp naar het CV systeem gevoerd (Aanvoer). Het afgekoelde water wordt door dezelfde pomp weer naar de houtkachel geleid en zal opnieuw worden opgewarmd (retour).
Het principe van een dergelijke CV haard is op zich eenvoudig. Echter is het van groot belang om rekening te houden met de extra appendages die zorgen voor een veilige situatie. Een CV haard dat water opwarmt kan oververhit raken. Gevolg: het water zet uit en de druk loopt op. Bij temperaturen boven de 100 graden celcius kan die druk zo hoog oplopen dat de warmtewisselaar zelfs kan exploderen. De temperatuur hoeft maar te verdubbelen om de druk tot twintig maal te verhogen!

Natuurlijk leveren wij  alle veiligheidsappendages die ervoor zorgen dat de druk op tijd kan ontsnappen, de haard tegen oververhitting wordt beveiligd en dat de haard gekoeld kan worden. Ook leveren wij een thermomixventiel die ervoor zorgen dat de haard optimaal blijft branden en niet teveel warmte afgeeft.

Benodigde voorzieningen voor het aansluiten van een houtgestookte CV haard

Bij de haard zijn diverse voorzieningen nodig waarvoor men dient te zorgen:
•    Schoorsteenaansluiting
•    Aansluiting op kraanwater tbv de koeling van de haard
•    Een waterafvoer tbv het afvoeren van overtollig koelwater
•    Aan- en afvoer van het CV systeem
•    Elektra aansluiting voor een pomp.
•    Mogelijke  aanpassingen aan het cv systeem

Algemene werking

Bij een gemiddeld huis is het totale vermogen van de een CV houtkachel voldoende om de gehele woning te verwarmen (uiteraard afhankelijk van isolatie en grote van de woning). Mocht in een aantal gevallen de afgegeven warmte van de kachel niet toereikend zijn of wordt er een snellere opwarming van de woning gewenst dan kan te allen tijde de gasgestookte CV-ketel extra bijverwarmen.  Beide toestellen kunnen en mogen tegelijkertijd branden. Zodra de houtkachel brand zal er uiteraard veel bespaard kunnen worden op uw stookkosten.

Milieuaspecten cv haarden

Brandhout vormt op het ogenblik nog maar een klein deel van het totale energieverbruik. Het Ministerie van VROM heeft aangegeven dat er in 2010 zo’n 10% van de brandstoffen uit biomassa zou moeten bestaan. Hout vormt een belangrijk onderdeel van deze biomassa. Vanuit milieuoogpunt zijn in het verleden vraagtekens gezet bij het stoken van hout vanwege de kooldioxide die bij verbranding vrij komt. Uit hout komt echter altijd kooldioxide vrij, niet alleen tijdens het verbranden, ook tijdens de normale cyclus van het verrotten. Planten en bomen hebben dit CO2 nodig om te groeien en zetten het om in zuurstof. Dat wat er aan CO2 vrijkomt door houtverbranding kan moeiteloos door de planten en bomen worden verwerkt. Het broeikaseffect wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de verbranding van steenkool, olie en aardgas.

Milieuaspecten cv haarden als er schoon hout gestookt wordt in een houtgestookte CV-haard met de modernste verbrandingstechniek dan leidt dit tot optimale verbranding en een zeer lage uitstoot van stof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxide. Het verbranden van hout maakt onderdeel uit van een natuurlijke kringloop waarbij, mits verantwoord, geplant, gekapt, gestookt en herbeplant wordt, een natuurlijk evenwicht ontstaat. Voor fossiele brandstoffen waarvan de hoeveelheden in snel tempo schaarser worden geldt dit niet. De voorraden van deze brandstoffen zijn eindig en bovendien worden er bij verbranding van deze brandstoffen, giftige stoffen zoals zwaveldioxide, fluorwaterstoffen en zware metalen uitgestoten. Zulke stoffen komen in hout nauwelijks voor.

Openings tijden

Maandag 9.00 uur - 17.30 uur
Dinsdag 9.00 uur - 17.30 uur
Woensdag 9.00 uur - 17.30 uur
Donderdag 9.00 uur - 17.30 uur
Vrijdag 9.00 uur - 17.30 uur
Zaterdag 9.00 uur - 16.00 uur
Zondag Elke laatste zondag
van de maand geopend

In de vakantieperiode is onze showroom geopend, behalve op maandag.

Andere tijden mogelijk op afspraak

Adres gegevens

Adres Fabriekstraat 30
7005 AR Doetinchem
Telefoon 0314 370450
Fax 0314 370 457
E-mail info@ht-woontechniek.nl
Website www.ht-woontechniek.nl